ការិយាល័យភ្នំពេញ សង្កាត់ ផ្សារដើមស្កូវ ខណ្ឌ ចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ
ការិយាល័យកណ្តាល ភូមិ ខ្នារទង់ ឃុំកុមារាជា ស្រុកបាទី ខេត្ត តាកែវ
ទូរស័ព្ទ 096 585 8290
អុីមែល cbacambodai@gmail.com
Send us a message below